LỚP SƠ CẤP KẾ TOÁN Khóa học “Sơ cấp Kế toán_Dành cho người chưa học qua kế toán” tại Trung Tâm sẽ đào tạo người học theo phương pháp “Cầm tay chỉ việc”, vận dụng lý thuyết vào thực tế trên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp, người học sẽ được hướng dẫn làm kế toán trực tiếp trên phần mềm kế ... XEM CHI TIẾT KẾ TOÁN TỔNG HỢP Giúp bạn tự tin khi xin việc với kinh nghiệm thực tế, hiểu rõ công việc. Thành thạo kỹ năng làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, thực hiện các loại sổ sách chứng từ kế toán. XEM CHI TIẾT ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán trưởng được vị như chiếc la bàn của những con tàu giữa đại dương, nếu chiếc la bàn không hoạt động đúng cách, con tàu vẫn có thể chạy nhưng nó sẽ khó mà xác định được nó đang ở vị trí nào, và đâu mới là đích đến. Thật vậy, kế toán là điểm cốt lõi ... XEM CHI TIẾT LỚP THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ Khóa học với mục đích giúp cho các bạn nắm vững các Chính sách thuế và Chính sách hóa đơn chứng từ. Để từ đó Kê khai và Quyết toán thuế một cách tự tin và đúng theo quy định của Pháp luật về thuế mà không sợ sai sót xảy ra. XEM CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Với "Khóa học LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH" tại Trung tâm đào tạo và phát triển Doanh nghiệp Rồng Việt, các bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng. Khóa học giúp học viên "thành thạo LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH" XEM CHI TIẾT
Go to Top