Cần Tuyển

CÔNG TY TNHH DV TC KẾ TOÁN THUẾ RỒNG VIỆT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán Thuế Rồng Việt (Rongviettafs) qua gần 10 năm hình thành và phát triển, Rongviettafs đã và đang là đơn vị hàng đầu trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và…

Cần Tuyển

CÔNG TY TNHH DV TC KẾ TOÁN THUẾ RỒNG VIỆT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán Thuế Rồng Việt (Rongviettafs) qua gần 10 năm hình thành và phát triển, Rongviettafs đã và đang là đơn vị hàng đầu trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và…

Thông Báo Tuyển Dụng

Thông Báo Tuyển Dụng Trung tâm Đào tạo phát triển Doanh Nghiệp Rồng Việt cần tuyển dụng vị trí: Vị trí : Chuyên viên quản lý đào tạo Số lượng : 01 người                 Giới tính: Nam/Nữ Mô tả công việc: – Thực hiện chiêu sinh các khóa học; – Tham gia xây dựng và phát…

Thông Báo Tuyển Dụng

Thông Báo Tuyển Dụng Trung tâm Đào tạo phát triển Doanh Nghiệp Rồng Việt cần tuyển dụng vị trí: Vị trí : Chuyên viên quản lý đào tạo Số lượng : 01 người                 Giới tính: Nam/Nữ Mô tả công việc: – Thực hiện triển khai các lớp học trong phạm vi hoạt động của Trung…

Thông Báo

Thông Báo Tuyển Dụng Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán Thuế Rồng Việt (gọi tắt là Rongviettafs), qua gần 10 năm hình thành và phát triển, chúng tôi đã và đang là đơn vị hàng đầu trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực phía Nam về các lĩnh vực: Dịch vụ…

Cần Tuyển

Thông Báo Tuyển Dụng Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán Thuế Rồng Việt (gọi tắt là Rongviettafs), qua gần 10 năm hình thành và phát triển, chúng tôi đã và đang là đơn vị hàng đầu trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực phía Nam về các lĩnh vực: Dịch vụ…

Cần Tuyển

Thông Báo Tuyển Dụng Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán Thuế Rồng Việt (gọi tắt là Rongviettafs), qua gần 10 năm hình thành và phát triển, chúng tôi đã và đang là đơn vị hàng đầu trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực phía Nam về các lĩnh vực:…