Mức tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024

Ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng, áp dụng từ ngày 01/7/2024. Mức tăng lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/7/2024 Theo đó, Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử…

Ban hành 06 biểu mẫu mới dùng trong giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 686/QĐ-BHXH ngày 29/5/2024 sửa đổi Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 và Quyết định 3503/QĐ-BHXH năm 2022. Ban hành 06 biểu mẫu mới dùng trong giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội…

Tổng cục Thuế triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế

Ngày 17/6/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2564/TCT-QLN triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế. Triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện: – Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố…

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Chính phủ ban hành Nghị định 65/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước Theo đó, Chính phủ gia hạn thời hạn…

Tăng cường chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

Ngày 19/3/2024, Bộ Y tế ban hành Công văn 1275/BYT-MT về việc tăng cường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người lao động (NLĐ), phòng chống bệnh nghề nghiệp. Tăng cường chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp Theo đó, nhằm tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc nâng…

Ban hành Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 04/3/2024, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 477/QĐ-KTNN về Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Ban hành Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước – Phạm vi điều chỉnh: Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán…

Hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 15/02/2024, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 420/QĐ-KTNN hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Theo đó, bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước…

Rà soát, xử lý trường hợp đã hưởng BHXH một lần không đúng quy định

Ngày 05/02/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 333/BHXH-CSXH hướng dẫn giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần Rà soát, xử lý trường hợp đã hưởng BHXH một lần không đúng quy định Theo đó, để việc giải quyết chế độ, chính sách đúng quy định của pháp luật, kịp thời…

Năm 2024, Tổng cục Thuế sẽ phổ biến các văn bản QPPL mới về thuế cho NNT

Đây là nội dung tại Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024. Năm 2024, Tổng cục Thuế sẽ phổ biến các văn bản QPPL mới về thuế cho NNT Theo đó, cơ quan thuế sẽ phổ biến các…

Chính thức giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết 30/6/2024

Ngày 29/11/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 110/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung giảm thuế GTGT đến hết 30/6/2024. Chính thức giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết ngày 30/6/2024 Tại Mục 10 Nghị quyết 110/2023/QH15 Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế suất thuế giá trị…