Hướng dẫn xác định nơi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN của cá nhân

Ngày 20/9/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4172/TCT-DNNCN về việc đẩy mạnh xử lý hồ sơ hoàn thuế TNCN. Hướng dẫn xác định nơi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN của cá nhân Theo đó, vẫn còn tình trạng cơ quan thuế có nhiều cách hiểu khác nhau về nơi nộp hồ sơ quyết toán…

Bổ sung 03 nước áp dụng Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP

Ngày 07/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP. Bổ sung 03 nước áp dụng Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp định…

Tổng cục Thuế yêu cầu tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3638/TCT-VP ngày 18/8/2023 về tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử. Tổng cục Thuế yêu cầu tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử Đơn cử, một số nhiệm vụ được Tổng cục Thuế yêu cầu để tăng cường công tác quản lý hóa đơn…

Tổng cục Thuế đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế

Nội dung đề cập tại Công văn 3658/TCT-QLN ngày 18/8/2023 của Tổng cục Thuế chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền nợ thuế. Đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế Về việc đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế, Tổng cục Thuế…

Tăng cường giám định điều kiện thanh toán chi phí KCB BHYT

Ngày 08/8/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2423/BHXH-GĐĐT về việc đảm bảo điều kiện KCB cho người bệnh BHYT, trong đó có nội dung tăng cường giám định điều kiện thanh toán chi phí KCB BHYT. Tăng cường giám định điều kiện thanh toán chi phí KCB BHYT Theo đó, BHXH Việt…

Quy chế xét chọn, tuyển chọn và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 09/8/2023, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1038/QĐ-KTNN về Quy chế xét chọn, tuyển chọn và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của Kiểm toán Nhà nước. Xét chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của Kiểm toán Nhà nước – Trên cơ sở Phiếu…

Tổng cục Thuế chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT

Ngày 09/8/2023, Tổng cục Thuế vừa ban hành Công điện 07/CĐ-TCT về việc đẩy mạng giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.   Tổng cục Thuế chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT Theo đó, Tổng cục Thuế nêu rõ trong thời gian vừa qua, thực hiện chỉ…

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu chuyên ngành văn hóa từ ngày 06/10/2023

Ngày 09/8/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 09/2023/TT-BVHTTDL về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ VHTTDL xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Danh mục…

Quy định mới về hồ sơ miễn thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản

Quy định mới về hồ sơ miễn thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 43/2023/TT-BTC sửa đổi các Thông tư quy định liên quan đến nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu…

Chính sách mới có hiệu lực từ đầu tháng 7/2023

Tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023; Sửa đổi 23 biểu mẫu trong đăng ký hộ kinh doanh;… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 7/2023. 1. Tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ…