Tăng cường chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

Ngày 19/3/2024, Bộ Y tế ban hành Công văn 1275/BYT-MT về việc tăng cường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người lao động (NLĐ), phòng chống bệnh nghề nghiệp. Tăng cường chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp Theo đó, nhằm tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc nâng…

Ban hành Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 04/3/2024, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 477/QĐ-KTNN về Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Ban hành Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước – Phạm vi điều chỉnh: Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán…

Hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 15/02/2024, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 420/QĐ-KTNN hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Theo đó, bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước…

Rà soát, xử lý trường hợp đã hưởng BHXH một lần không đúng quy định

Ngày 05/02/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 333/BHXH-CSXH hướng dẫn giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần Rà soát, xử lý trường hợp đã hưởng BHXH một lần không đúng quy định Theo đó, để việc giải quyết chế độ, chính sách đúng quy định của pháp luật, kịp thời…

Năm 2024, Tổng cục Thuế sẽ phổ biến các văn bản QPPL mới về thuế cho NNT

Đây là nội dung tại Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024. Năm 2024, Tổng cục Thuế sẽ phổ biến các văn bản QPPL mới về thuế cho NNT Theo đó, cơ quan thuế sẽ phổ biến các…

Chính thức giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết 30/6/2024

Ngày 29/11/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 110/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung giảm thuế GTGT đến hết 30/6/2024. Chính thức giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết ngày 30/6/2024 Tại Mục 10 Nghị quyết 110/2023/QH15 Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế suất thuế giá trị…

03 cách xác thực danh tính cá nhân khi làm thủ tục BHXH

Ngày 07/12/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 4144/BHXH-VP về việc không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hội. 03 cách xác thực danh tính cá nhân khi làm thủ tục BHXH Theo đó, BHXH…

Tổng cục Thuế yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT

Ngày 09/11/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5004/TCT-TTKT về thực hiện thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT. Nguyên tắc thực hiện thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT Theo đó, nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ theo đúng quy định pháp luật về quản lý thuế, Tổng cục Thuế đề nghị…

Tổng cục Thuế áp dụng bộ tiêu chí mới phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT

Ngày 18/9/2023, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1388/QĐ-TCT áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế. Tổng cục Thuế áp dụng bộ tiêu chí mới phân loại hồ…

Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT

Ngày 01/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 179/NQ-CP về đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT Theo đó, trên cơ sở kết quả biểu quyết của các…