Quản trị, kiểm soát và tốI ưu hóa chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Ngày 09/09/2017 vừa qua Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán Thuế Rồng Việt phối hợp cùng Viện IBM (Viện Quản Lý Kinh Doanh Quốc Tế) đã tổ chức thành công buổi hội thảo với chuyên đề “Quản trị, kiểm soát và tối ưu hóa chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của…