Tăng cường chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

Ngày 19/3/2024, Bộ Y tế ban hành Công văn 1275/BYT-MT về việc tăng cường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người lao động (NLĐ), phòng chống bệnh nghề nghiệp. Tăng cường chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp Theo đó, nhằm tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc nâng…