Chính sách thuế, kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 01/2018

Chính sách thuế, kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 01/2018 Trong những ngày đầu của tháng 01/2018, nhiều chính sách mới về thuế, kế toán, kiểm toán bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau: Tăng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu (NK) thuốc lá nguyên liệu năm 2018…

Tiền lương, mức đóng BHXH từ 01/01/2018 người lao động cần biết

Tiền lương, mức đóng BHXH từ 1/1/2018 người lao động cần biết Năm 2018 được đánh dấu là năm quan trọng có nhiều đổi mới đối với người lao động. Cụ thể, 7 thay đổi từ ngày 01/01/2018 như sau: 1.Tăng mức lương tối thiểu vùng Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với…

Những thay đổi quan trọng thuộc lĩnh vực kế toán từ năm 2018

NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN TỪ NĂM 2018. 1. Hóa đơn điện tử  Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 51. Theo đó, nổi…