Ban hành 06 biểu mẫu mới dùng trong giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 686/QĐ-BHXH ngày 29/5/2024 sửa đổi Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 và Quyết định 3503/QĐ-BHXH năm 2022. Ban hành 06 biểu mẫu mới dùng trong giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội…

Tổng cục Thuế triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế

Ngày 17/6/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2564/TCT-QLN triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế. Triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện: – Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố…

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Chính phủ ban hành Nghị định 65/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước Theo đó, Chính phủ gia hạn thời hạn…